Slik går du frem 

12 punktsjekken 

1

Rederi har funnet en kadett de ønsker å ta om bord. Kadetter kan finnes gjennom webcadet eller kadettdatabasen kontakt jj@maritimutdanning.no om du ønsker tilgang.

2

Dersom kadett og rederi allerede har opprettet bruker i Webcadet, gir rederiet beskjed til Marint Kompetansesenter på kadett@marint.no med navnet på den nye kadetten slik vi får koblet sammen kadett og rederi i webcadet.

3

Hvis kadetten ikke har bruker i Webcadet, må kadetten registrerere seg i systemet (også sommerkadett).

4

Hvis rederiet ikke har bruker, kan du laste ned skjemaene og fylle ut, send begge skjemaene til kadett@marint.no Marint Kompetansesenter oppretter da bruker for rederiadministrator og legger inn fartøy og instruktører på rederiets profil i Webcadet. 

Instruktører/assessorer som ikke har bruker sender navnet på fartøyet de er på, kopi av gyldig MO/DO-sertifikat, telefonnummer og privat e-postadresse til kadett@marint.no for registrering.

Hvis rederiet selv registerer sine instruktører/assessorer må de huske å legge inn sertifikater på profilen til den seilende ( bruk pdf format og legg under personalia og vedlegg). 

5

Kadett laster opp vitnemål så snart det er klart og eventuelt fagbrev til profilen sin.

6

Kadett legger inn sin første seilingsperiode og knytter seg til en instruktør. Dette må gjøres for hver tur. Assessor kan knyttes for hele kadett tiden eller deler av kadettiden. 

Kadetten legger inn antall timer jobbet (12 timers dag i 30 dager eksempelvis 12x30= 360 timer

Instruktør kan ikke være både instruktør og assessor for samme kadett.

7

Instruktør må godkjenne sin relasjon til kadett for hver tur. Instruktør har bare tilgang til Webcadet når kadetten har aktiv seilingsperiode.

Assessor har alltid tilgang til kadetten, men bare oppgaver som er ferdig godkjent av instruktør. 

8

Kadett gjennomfører skipsfamilisering og får denne godkjent av instruktør. 

Bytter kadetten fartøy må ny skipsfamilisering med ny instruktør gjennomføres.

9

Kadetten gjør ferdig delkapittel, da får instruktør tilgang til å godkjenne etterhvert. 

 

10

Marint Kompetansesenter godkjenner kadett i Webcadet når følgende punkter er gjennomført:

Kadetten er ferdig med fartstiden på 180 eller 360 dager.

Instruktør og assessor har godkjent sin tilknytning til kadett.

Kadetten har gjennomført og fått godkjent skipsfamilisering av instruktør.

Kadetten har gjennomført og fått godkjent alle oppgaver i kadettboka av instruktør og assessor.

Rederiadministrator har godkjent alle fartstidsperiodene som kadetten har lagt inn under fanen «fartstid» i Webcadet.

11

Skal kadetten søke ut sertifikat etter nye regler for beregning av fartstid, må rederiadministrator enten godkjenne i webcadet eller skrive attest på at de har regnet ut at kadetten har tilstrekkelig fartstid til å søke ut sertifikat. En eventuell attest skal inneholde informasjon om den normale arbeidstiden om bord for kadetten.

12

Når alt er klart får kadetten beskjed om dette fra Marint Kompetansesenter og kan gå inn og søke ut sertifikat og betale sertifikatavgift her: https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/sertifikater/sok-personlig-maritimt-sertifikat/  

Ofte stilte spørsmål for kadett og opplæringsrederi /fartøy

 Lurer du fortsatt på noe?

Ta kontakt med oss

sertifisering

Godkjent DNV GL Standard of Certification of Maritime Training Providers No. DNVGL-ST-0029

sjødirektoratet

Godkjent utdanningsinstitusjon av Sjøfartsdirektoratet