Beregne fartstiden din:

Plott inn hvor mange timer du har arbeidet på sjøen i kalkulatoren for å finne dine fartstidsdager.

Fartstid skal regnes time for time og blir gjort om til fartstid etter formelen D = (x/1867) * 365.

«D» står for fartstidsdager, «x» står for timer og 1867 er antall timer i basisårsverk basert på 8-timers dag.

Fartstidskalkulator