Fiske og Fangst

Å jobbe med fiske og fangst, byr på mange muligheter. Fiskere er gjerne på havet i lange perioder i strekk og arbeidet er fysisk krevende.

Samtidig preges arbeidslivet av spenning, jakt, tette relasjoner og lagarbeid.

Fiske og fangstfaget

Før var det vanlig å begynne som fisker uten utdanning, men i dag er det mulig å ta fagbrev i fiske og fangst i videregående opplæring. 

Hvilke linje?

VG. 1 - Naturbruk                                                                                        

VG. 2 - Fiske og Fangst                                                                               

VG. 3 - Opplæring i bedrift (2 år)

Hvor er skolene?

 VG. 1 - Ålesund, Herøy, Fræna, Gjermundnes og Kristiansund

VG. 2 - Ålesund, Herøy og Fræna

Faget fiske og fangst skal legge grunnlag for å utdanne yrkesutøvere med kompetanse innen håndtering av fartøy, redskap og fangst. Faget skal bidra til å utvikle fleksibilitet og forståelse for de særlige forholdene som preger yrket.

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Styrmann

Som styrmann jobber du på et passasjerskip eller et handelsskip, enten i Norge eller i utlandet. Du har et stort ansvar, blant annet for navigasjon og lasteoperasjoner.

Fiske og Fangst

Trål

Line

Ringnot

Motormann

Matros