Lærling i akvakultur

Som lærling i akvakultur lærer du å utvikle og drifte et akvakulturanlegg, og får forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i akvakultur.

Akvakultur

Fagbrev i akvakultur

Lærling i akvakultur

Rognkjeksoppdrett