Fiske og fangst lærling

Som lærling i fiske og fangst kan du jobbe ombord i havgående fiskebåter som trålere, linebåter og ringnotbåter, eller du kan jobbe i mindre sjarker som fisker langs kysten med garn, line og jukse.  

Du jobber i en turnusordning og mottar lønn i læretiden.

Trål

Line

Ringnot