Skipsmotormekaniker

En skipsmotormekaniker vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler. Skipsmotormekaniker håndterer verktøy, sveise-, måle- og testutstyr for vedlikehold av skipsmaskineri, ventiler og rørsystemer.

En skipsmotormekaniker het tidligere motormann, men har nå fått nytt navn i forbindelse med fagfornyelsen.

Skipsmotormekaniker