ASH-Kurs - dekker krav fra Sjøfartsdirektoratet (VMU)

Nettkurs

Sjøfartsdirektoratet

Kurset dekker emner som skal gjennomgås for å møte Sjøfartsdirektoratet sine krav til 40 timers systematisk opplæring i arbeid, sikkerhet og helse for arbeidstakere på norske fartøy.

Vil du bli medlem