ASH kurs, dekker krav fra Sjøfartsdirektoratet VMU

E-læring

Sjøfartsdirektoratet

Kurset dekker emner som skal gjennomgås for å møte Sjøfartsdirektoratet sine krav til 40 timers systematisk opplæring i arbeid, sikkerhet og helse for arbeidstakere på norske fartøy.

Vil du bli medlem