Assessorkurs

Klasseromskurs

Todagers kurs med innføring i grunnleggende kunnskaper om oppæring og bedømming av lærlinger og kadetter ombord i skip

Det taes forbehold om kursdato p.g.a koronasituasjonen.

Vil du bli medlem