Assessorkurs

Klasseromskurs

Todagers kurs med innføring i grunnleggende kunnskaper om opplæring og bedømming av lærlinger og kadetter ombord i skip

Vil du bli medlem