D6 oppfriskningskurs og praktisk prøve, Kristiansund

Klassseromskurs + praktisk prøve på båt

Kurset går over to dager og tar for seg en del av det den enkelte skal kunne til praktisk prøve.

Dette er navigasjonshjelpemidler, sjøklart skip og sjøveisregler – og ting deltaker ønsker en skal gå igjennom.

Selve praktiske prøven vil bli gjennomført på dag tre med assessor.

Etter å ha bestått denne, kan man søke ut D6/D6 begrenset.

Vil du bli medlem