D6 oppfriskningskurs og praktisk prøve, Kristiansund

Klassseromskurs + praktisk prøve på båt

Trenger du praktisk prøve for å kompensere for 12 mnd fartstid? Kurset går over tre dager, to dager i klasserom pluss en dag praktisk prøve. Teorien tar for seg navigasjonshjelpemidler, sjøklart skip og sjøveisregler – og det deltaker ønsker en skal gå igjennom.

Pris: 14 900,-

Vil du bli medlem