Egenkontroll basert på HACCP

E-læring

Innføringskurs i HACCP for marin næring

Vi ser på kravene om innføring av egenkontroll basert på HACCP-metoden gjennom å identifisere, evaluere og styre farer som kan oppstå under matproduksjon og som er vesentlige for trygg mat. 

Pris: kr 2750,- eks moms

Vil du bli medlem