Fiskevelferd land gjennomstrømning

E-læring

Fiskevelferdkurs skal repeteres hvert femte år i henhold til akvakulturdriftsforskriften §6.

Dette er et godkjent fiskevelfersdskurs for de som jobber med fisk på landanlegg gjennomstrømning (laks/ørret).

Vil du bli medlem