Fiskevelferd resirkuleringsanlegg RAS

E-læring

Fiskevelferdskurs skal repeteres hvert femte år i henhold til akvakulturdriftsforskriften §6.

Dette er et godkjent fiskevelfersdskurs for de som jobber med fisk på resirkuleringsanlegg RAS (laks/ørret).

Vil du bli medlem