Fiskevelferd resirkuleringsanlegg RAS

E-læring

  • Fiskevelferdskurs skal repeteres hvert femte år i henhold til akvakulturdriftsforskriften §6.
  • Dette er et godkjent fiskevelfersdskurs for de som jobber med fisk på resirkuleringsanlegg RAS (laks/ørret).
  • Pris: kr 4100,- eks mva

Vil du bli medlem