Fiskevelferd sjøanlegg

E-læring

Dette er et godkjent fiskevelfersdskurs for de som jobber med levende fisk på sjøanlegg (laks/ørret).

Fiskevelferd-kurs skal repeteres hvert femte år i henhold til akvakulturdriftsforskriften §6

Vil du bli medlem