Fiskevelferd torsk landanlegg

E-læring

NYHET! Nå kan du ta fiskevelferdskurs for torsk landanlegg som e-læring. Fiskevelferdskurs skal repeteres hvert femte år i henhold til akvakulturdriftsforskriften §6.

Dette er et godkjent fiskevelfersdskurs for de som jobber med levende fisk på landanlegg (torsk).

Vil du bli medlem