Bølge som slår mot baugen på en stor fiskebåt

ISM Koden - Sikkerhetsstyring

Nettkurs

Vet du hva rederiets ansvar er ihht ISM-koden?

Vil du bli medlem