NS 9444 - krav til kvalitet - Norsk sjøfryst filet av hvitfisk

Nettkurs

Norsk Standard 9444:2018 skal være et hjelpemiddel for båter og eksportbedrifter som produserer og omsetter ombordfryst fisk.

Vil du bli medlem