Tilleggsemne D6 – ankerhåndtering og slep

E-læring

  • Fra 1. januar 2024 trer nye krav fra Sjøfartsdirektoratet i kraft og alle som fører arbeidsbåt 8- 24 meter må ha kurs i tilleggsemne, basert på hvilke operasjoner båten utfører. Dette gjelder uavhengig av sertifikatklasse.
  • Kurset er et rent e-læringskurs. Lærestoffet presenteres i video, som tekst og i form av illustrasjoner. Kontrollspørsmål og oppsummeringer med repetisjon hjelper deg å bli forberedt til de avsluttende prøvene i hvert tema. Kurset avsluttes med en digital eksamen.
  • Pris: Kr 4 450,- (eks mva)
  • Ta kontakt om dere er interessert i klasseromskurs (minimum 8 personer).

Vil du bli medlem