Tilleggsemne D6 –løfteoperasjoner

E-læring

  • Fra: Fra 1. januar 2024 må skipsfører på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart som skal utføre løfteoperasjoner, ha gjennomført kurs etter gjeldende emneplan. Dette gjelder uavhengig av sertifikatklasse.
  • Til: Skipsfører på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart som skal utføre løfteoperasjoner, skal ha gjennomført kurset løfteoperasjoner etter gjeldende emneplan. Dette gjelder uavhengig av sertifikatklasse.
  • Pris: Kr 5 850,- (eks mva)
  • Ta kontakt om dere er interessert i klasseromskurs (minimum 8 personer).

Vil du bli medlem