Påmeldingsbetingelser

Avmelding må skje skriftlig og senest 14 dager før kursstart, ellers belastes kursavgiften i sin helhet. Avbestillingsreglene gjelder også ved sykdom og eventuell sykemelding. Bestilte kursplasser kan fritt benyttes av andre i din organisasjon, men fordrer at vi får beskjed om bytte av kursdeltaker. Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved for få deltagere. Dersom kurset avlyses, gir vi beskjed om dette senest 7 dager før kursstart.

Ønsker du faktura påløper det et fakturagebyr på kr 75,- 

Personnummer

Marint Kompetansesenter kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Et eksempel hvor innhenting av personnummer er nødvendig er til våre kurs der vi melder inn bestått eksamen til Sjøfartsdirektoratet. 

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger kan variere. Vi vil slette eller anonymisere kategoriene av dine personopplysninger når opplysningene ikke lengre er nødvendig.