Påmeldingsbetingelser

Avmelding må skje skriftlig og senest 14 dager før kursstart, ellers belastes kursavgiften i sin helhet. Avbestillingsreglene gjelder også ved sykdom og eventuell sykemelding. Bestilte kursplasser kan fritt benyttes av andre i din organisasjon, men fordrer at vi får beskjed om bytte av kursdeltaker. Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved for få deltagere. Dersom kurset avlyses, gir vi beskjed om dette senest 7 dager før kursstart.

Ønsker du faktura påløper det et fakturagebyr på kr 75,- .