Praksiskandidat / fagbrev som voksen

Har du minimum fem års praksis fra fagområde, kan du avlegge tverrfaglig eksamen. Praksiskandidaten skal til slutt opp til fagprøve.

Praksiskandidat 

Er du voksen med fem års praksis, kan du være praksiskandidat på veien til fagbrev. Med bestått eksamen og relevant praksis fra yrket, kan du melde deg opp til fag - eller svenneprøve .

Ta kontakt med oss på opplæringskontoret så gir vi deg veiledning. 

Voksenlærling

Alle som har fullført VG1 og VG2 samme hvilken linje bare den er fullført etter 1994 og har inntil 2 års yrkeserfaring kan bli voksenlærlinger. 

Ta kontakt om aktuelt. Du sparer minimum 1 år til fagbrev om du kvalifiserer til ordningen. 

Akvakultur

Norsk fiskeoppdrett er en viktig næring i rask utvikling. Kompetent arbeidskraft er etterspurt og næringen har god kultur for lærlinger.

Brønnbåt og Servicebåt

Brønnbåt og servicebåtnæringen blir stadig viktigere for kyst-Norge og er en sentral del av oppdrettsnæringen.

sertifisering

Godkjent DNV GL Standard of Certification of Maritime Training Providers No. DNVGL-ST-0029

sjøfartsdirektoratet

Godkjent utdanningsinstitusjon av Sjøfartsdirektoratet