Hva drømmer du om å bli?

Vil du jobbe ute? Vil du til havs? Eller kystnært? Turnus? Bruke kroppen? Ha variert arbeid? Inn i ei fremtidsretta næring?